Wszystkim strażakom z jednostek OSP w Bursztynowie, Linowie, Lisnowie i Świecie nad Osą serdecznie dziękuje za sprawne i skutecznie działania w zakresie usuwania i łagodzenia skutków nawałnic minionego tygodnia. Bez zaangażowania, godnego naśladowania, poświęcenia w służbie byłoby niemożliwe.

Wyrazy wdzięczności za bezinteresowne wsparcie sprzętem specjalistycznym akcji strażackich składam Tomaszowi Prokopczykowi.

                                                      Z wyrazami szacunku

                                                            Wójt Gminy

                                                        Prezes Zarządu OSP

                                                        Ireneusz Stefan Maj

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

UWAGA!PROSIMY O UDOSTĘPNIANIE POSTU!

W Widlicach błąka się nieduży pies. Bardzo przyjazny, łagodny i spokojny nie przejawia agresji. Pies jest maści brązowo-czarnej. Mimo prób nie udało się ustalić właściciela psa.

Osoby chętne to wzięcia psa do adopcji, Urząd Gminy nowemu właścicielowi wyda karmę oraz zapewni pierwszą opiekę weterynaryjną.
Osoby, które widziały porzuconego psa lub wiedzą do kogo należy zwierzę proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy w Świeciu nad Osą telefonicznie pod numerem 56/4661613.

*Szukamy dla niego nowego domu!*

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE - DOKOŃCZYMY CENTRUM

 REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE W LINOWIE

 

 

            W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo - etap II” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez stworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Linowo.

Zadanie zrealizowane zostanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 319 695,00 zł               co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zagospodarujemy pozostałą część terenu i dokończymy pierwotne zamierzenie inwestycyjne tworząc kompleksowe centrum rekreacyjno-wypoczynkowe. Powstanie między innymi scena z zadaszeniem, widownia, oświetlenie oraz  ogrodzenie terenu.

Zadanie planujemy zakończyć do 31 sierpnia 2022 roku.