III Rajd Pieszy „FORTYFIKACJE TWIERDZY CHEŁMNO – przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”

9 czerwca 2018 r.

Lokalna Grupa Działania „VISTULA – TERRA CULMENSIS – ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” zaprasza na III Rajd Pieszy szlakiem obiektów wchodzących w skład Fortyfikacji Twierdzy Chełmno.

10.50 – ZBIÓRKA: plac przed Pomnikiem Martyrologii w Klamrach (Gmina Chełmno)

11.00 – START: Klamry – Rybieniec – Klamry (trasa rajdu wynosi ok. 5 km)

13.30 – PRZEJAZD na II fort do Dorposza Chełmińskiego

14.00 – 16.00 DIORAMA HISTORYCZNA

                        INSCENIZACJA HISTORYCZNA „SARMACKIE DZIEDZICTWO”

16.00 – 19.00 – BIESIADA MILITARNA

 

Informujemy, że o udziale w II rajdzie pieszym decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy trwają do 06.06.2018 r. do godz. 14.00 – tel. 793 117 370 lub osobiście Urząd Gminy Świecie nad Osą, pok. Nr 10

ZAPRASZAMY!

 

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, która za 2017 r. wynosi 3.300 zł.

Z uwagi na fakt, że 31 maja w 2018 r. przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ostateczny termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia, o którym wyżej mowa za 2017 r., upływa w dniu 1 czerwca 2018 r.

Przekroczenie obowiązującej w roku 2017 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 1 czerwca 2018 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Jednocześnie Kasa informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. (M.P z 2018 r. poz. 451) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2018 r. wynosi 3.376 zł.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Miło jest nam poinformować, że Gmina Świecie nad Osą zajęła III miejsce w Plebiscycie Gazeta Pomorska"Złota Setka Pomorza i Kujaw 2017" w kategorii "Małe, średnie miasta i gminy - najlepsza inicjatywa w zakresie wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego". Cieszymy się, że spośród 144 gmin w województwie kujawsko - pomorskim doceniona została Nasza Gmina.
Podczas uroczystej gali w Operze Nova w Bydgoszczy, nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego odebrał Wójt Gminy Świecie nad Osą Ireneusz Stefan Maj.
Fotorelację z uroczystości można obejrzeć pod adresem: http://www.pomorska.pl/zlota-setka/zlota-setka-2017-zdjecia/g/zdjecia-z-gali-zlotej-setki-pomorza-i-kujaw-2017-zobacz-koniecznie,13195869,29147959/
Zdjęcia: Gazeta Pomorska, Własne