KRAJOWE  STOWARZYSZENIE  CENTRÓW  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych

(lub kombajnów zielonkowych).

Informujemy, że w dniu  29 maja 2021 r. (sobota)  o godz. 1000

w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pom. ul. Plac Wolności 13

 

rozpocznie się kurs dla kombajnistów.

                      - 500 zł. kombajn zbożowy

                      - 100 zł. kombajn zielonkowy;

                      - 100 zł - prasy wysokiego stopnia zgniotu i urządzenia do paletyzowania bel.

 

Warunki zapisania się na kurs:

1) ukończone 18 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych operatorów kombajnów zbożowych ( lub kombajnów zielonkowych), uprawniające do obsługi, poruszania się po drogach publicznych czy roszczeń z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Nr kontaktowy:    58 683 76 12;    695 999 723;    517 856 236;

UTYLIZACJA AZBESTU

– ogłoszenie naboru wniosków

 

W związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na zadania z zakresu usuwania azbestu na 2021 roku,

 

INFORMUJEMY,

 

o możliwości składania, przez właścicieli nieruchomości, wniosków
o dofinansowanie na w/w zadanie.

          Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

 

UWAGA !Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych
z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Warunki określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu przewidują dofinansowanie przedsięwzięcia do 70 % kosztów kwalifikowanych w formie dotacji.
Pozostałe 30 % dofinansowania jest finansowane w 15 % przez Gminę, a pozostałe 15 % dopłaca właściciel nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 roku(od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 15:30 i w piątki w godz. 07:00 – 13:00).

 

Projekt realizuje WFOŚiGW w Toruniu natomiast beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina.

 

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej: http://swiecienadosa.bip.gov.pl/ w zakładce azbest.