W 2017 roku Gmina Świecie nad Osą zrealizowała zadanie pn. Przebudowa części nawierzchni drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko – etap II.

W ramach wykonanych prac przebudowano odcinek o długości 1,620 km drogi nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko, w technologii nawierzchni bitumicznej z miejscowym okrawężnikowaniem, zjazdami, poboczami gruntowymi, skrzyżowaniem z drogą nr 041534C oraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w postaci znaków pionowych, lampy solarnej na skrzyżowaniu oraz lustra drogowego. Był to drugi etap przebudowy nawierzchni tej drogi.

 Całkowita wartość zadania wyniosła 1 069 049,64 zł.

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w odpowiedzi na ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie naboru wniosków na rok 2017 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 Gmina Świecie nad Osa otrzymała na ten cel dotację w wysokości 534 524,00 zł.