Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – celem projektu było wyposażenie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą oraz innych gmin z terenu województwa kujawsko – pomorskiego w tablice multimedialne, a także wdrożenie Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2013-2015. udział własny w projekcie wynosił 39.734,72 zł.

Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim – Moje Boisko Orlik 2012 – Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 w miejscowości Lisnowo. W ramach zrealizowanego zadania powstał kompleks sportowy Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie. W skład kompleksu wchodzi boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, boisko do gry w piłkę nożną (nawierzchnia ze sztucznej trawy) oraz plac zabaw dla dzieci.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2012. Koszt całkowity zadania wynosił 1.034.417,28 zł, w tym kwota dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego: 333.000,00 zł, Budżet Państwa: 482.000,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007-2013 oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 041523C w miejscowości Świecie nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania przebudowano 1,68 km drogi o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2012. Koszt całkowity zadania wynosił 787.280,80 zł, w tym kwota dofinansowania: 393.640,40 zł.

Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007-2013, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa.

E-usługi – e_Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego – celem projektu było wyposażenie klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą oraz innych gmin z terenu województwa kujawsko – pomorskiego w tablice multimedialne.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. udział własny w projekcie wynosił 13.969,91 zł.

Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.