Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.

Od 17 maja 2018 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto od 17 maja 2018 r. o wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Jednocześnie od 18 maja 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 858) prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Bliższe informacje na stronie www.krus.gov.pl Zadania/ Świadczenia/ Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Szanowni Państwo, informujemy, iż Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" działająca na terenie naszej gminy organizuje szkolenia dla osób, które są zainteresowane założeniem własnej działalności i poznaniem zasad jej prowadzenia.

Zapisz się na szkolenie ABC małej firmy i zdobądź wiedzę.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej www.lgdvistula.org w zakładce Aktualności  lub po kliknięciu _tutaj:_

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/292-abc-malej-firmy-szkolenie-z-zakresu-prowadzenia-wlasnej-dzialalanosci-gospodarczej

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI i dowiedz się czy możesz wziąć udział w tym szkoleniu - pobierz ZASADY

ZAPISZ SIĘ - pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub zadzwoń do Biura LGD i zapisz się telefonicznie

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo!

 

Zbliżają się wakacje.

Fundacja „Szansa dla gmin” z siedzibą Al. Jerozolimskiej 11/19 lok.14, 00-508 Warszawa jest organizatorem wypoczynku letniego:

Ośrodek SAWA w Stegnie ul. Wczasowa 6 w terminie od 03.07.2018r. Do 13.07.2018 r. (tj. 11 dni – 10 noclegów) koszt 450,00 zł dofinansowanie KRUS, spoza 1.150,00 zł.

Zapraszamy do udziału dzieci do 16 lat (najstarszy 2002 rocznik).

W koloniach mogą uczestniczyć dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie i płacą 450,00 zł, niezbędne będzie też zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu z KRUS.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z wypoczynku, proszone są o telefoniczny kontakt do 04.06.2018 r. z dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie Panią Hanną Szumotalską, tel. 530 44 33 73.