Wykaz sołtysów z terenu gminy Świecie nad Osą

 

1. Sołectwo Partęczyny - Krzysztof Kamiński

2. Sołectwo Lisnowo - Sławomir Napiórkowski

3. Sołectwo Mędrzyce - Monika Krasicka

4. Sołectwo Karolewo - Anna Tomaszewska

5. Sołectwo Szarnoś - Sylwester Wiśniewski

6. Sołectwo Świecie nad Osą - Ewa Chruszczewska

7. Sołectwo Białobłoty - Wioleta Sodel

8. Sołectwo Bursztynowo - Maria Kozak

9. Sołectwo Kitnówko – Nowy Młyn - Paulina Jurkiewicz

10. Sołectwo Linowo - Magdalena Cwalina

11. Sołectwo Lisnówko - Zenon Klonowski

12. Sołectwo Widlice - Ewa Bruzdewicz

13. Sołectwo Rychnowo - Anna Kalachurka