Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2016 r.
zgodnie z ustawą z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim
           
          w złotych
Lp.       Nazwa sołectwa Kwota
           
1   SOŁECTWO BIAŁOBŁOTY, w tym: 14 639,00
1.1       Zakup kruszywa na drogę 2 000,00
1.2       Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 1 000,00
1.3       Doposażenie świetlicy(sprzęt AGD,naczynia) 7 639,00
1.4       Elewacja świetlicy( ciąg dalszy robót rozp.w 2015r) 4 000,00
2   SOŁECTWO BURSZTYNOWO, w tym: 25 238,00
2.1       Zakup kruszywa na drogę 5 000,00
2.2       Zakup i montaż oświetlenia wiatrakowo-solarnego przy przystanku szkolnym 10 455,00
2.3       Zakup sprzetu grająco-nagłasniającego 3 383,00
2.4       Organizacja Dnia Dziecka wraz z festynem- 500,00
    Wynajęcie sprzętu rozrywkowego PICOLAND 500,00
2.5       Doposażenie świetlicy sprzęt AGD 600,00
2.6       Warsztaty kulinarne 3 000,00
2.7       Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci 300,00
2.9       Zakup i montaż oświetlenia na świetlicy wiejskiej 1 500,00
3   SOŁECTWO KAROLEWO w tym: 10 839,00
3.1       Zakup kruszywa na drogę 2 000,00
3.2       Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci 100,00
3.3       Remont świetlicy 8 739,00
4   SOŁECTWO KITNÓWKO - NOWY MŁYN, w tym: 15 478,00
4.1       Podłączenie ciepłej wody ( do centr.ogrzewania) 478,00
4.2       Montaż siłowni zewnętrznej (urządzenie fitness)   w miejscowości Nowy Młyn 7 500,00
4.3       Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej        w miejscowości Kitnówko 7 500,00
5   SOŁECTWO LINOWO, w tym: 39 996,00
5.1       Zakup kruszywa na drogę 1 800,00
5.2       Naprawa drogi wjazdowej na plac zabaw 3 796,00
5.3       Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 6 000,00
5.4       Spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 200,00
    Nagrody na spotkanie integracyjne 400,00
5.5       Warsztaty kulinarne połączone z degustacją 2 800,00
5.6       Doposażenie kuchni 3 000,00
5.7       Dofinasowanie zawodów wędkarskich dla dzieci 500,00
5.8       Turniej warcabowy - zakup nagród 500,00
5.9       Piknik rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka-nagrody,słodycze 2 300,00
    Obsługa pikniku -wynajęcie sprzętu 14 700,00
5.10       Zakup stołu do bilarda 4 000,00
6   SOŁECTWO LISNOWO, w tym: 36 156,00
6.1       Dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Lisnowo na ogólnopolski zjazd szkół im.Ks.Twardowskiego 1 000,00
6.2       Dofinansowanie klubu sportowego zakup strojów sportowych 1 000,00
6.3       Zakup farb do malowania ławek i stolików nad jeziorem oraz zakup desek do uzupełnienia pomost. 1 000,00
6.4       Zakup agragatu prądotwóczego wraz z wyposażeniem - paliwo 1 500,00
6.5       Zakup drzewek i kwiatów do poprawy estetyki wsi 500,00
6.6       Doposażenie świetlicy i zajęć świetlicowych 3 656,00
6.7       Piknik z okazji otwarcia lata -nagrody i słodycze 1 000,00
    Oprawa muzyczna,animacje dla dzieci 2 500,00
6.8       Organizacja i udział mieszkańców w dożynkach gminnych -promocja sołectwa 1 000,00
6.9       Warsztaty kulinarne połączone z obchodami Dnia Kobiet 1 500,00
6.10       Turniej piłki plażowej,turniej tenisa stołowego-nagrody 1 000,00
6.11       Remont korytarza świetlicy, położeniestruktury i gramaplastu 5 000,00
6.11       Wynajęcie sprzętu rozrywkowego PICOLAND dla dzieci "Noc Świętojańska" 2 000,00
6.12       Zakup i montaż monitoringu na plaży i w centrum wsi 3 500,00
6.13       Zakup kostki i krawężników -dofinansowanie budowy parkingu przy bibliotece w Lisnowie 10 000,00
7   SOŁECTWO LISNÓWKO, w tym: 12 959,00
7.1       Zakup sprzętu AGD do świetlicy 2 000,00
7.2       Doposażenie świetlicy -stoliki,krzesła 3 800,00
7.3       Zakup pomieszczenia gospodarczego (garaż) 1 300,00
7.4       Integracja mieszkańców poprzez warsztaty kulinarn 500,00
7.5       Wykonanie wjazduprzy świetlicy z kostki brukowej 5 359,00
8   SOŁECTWO MĘDRZYCE, w tym: 16 318,00
8.1       Doposażenie świetlicy -sprzęt AGD,naczynia 7 118,00
8.2       Festyn połączony z obchodami Dnia Dziecka - nagrody,słodycze 3 000,00
8.3       Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci 200,00
8.4       Zakup farb - malowanie świetlicy 1 000,00
8.5       zakup i montaż monitoringu 5 000,00
9   SOŁECTWO PARTĘCZYNY, w tym: 20 717,00
9.1       Dofinansowanie zakupu lamp oświetleniowych przy przystanku szkolnym na drodze gminnej 5 000,00
9.2       Doposażenie świetlicy - zakup zastawy stołowej na 100 osób 5 500,00
9.3       Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci 150,00
9.4       Integracja mieszkańców połaczona z obchodami Dnia Dziecka "Postaw na rodzinę" 2 000,00
9.5       Integracja mieszkańców poprzez warsztaty kulinarne "Zdrowa żywność" 3 067,00
9.6       Pogłębienie i oczyszczenie rowów na terenie sołectwa 5 000,00
10   SOŁECTWO RYCHNOWO, w tym: 14 559,00
10.1       Doposażenie świetlicy - zakup chłodziarki 2 000,00
10.2       Warsztaty kulinarne połaczone z obchodami Dnia Kobiet 1 159,00
10.3       Ułożenie glazury w kuchni 1 200,00
10.4       Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą oraz ogrodzenie świetlicy 10 200,00
11   SOŁECTWO SZAROŚ, w tym: 18 198,00
11.1       Zakup kruszywa na drogę 4 000,00
11.2       Budowa progów spowalniających na drodze           II etap 2 000,00
11.3       Zakup strojów sportowych dla drużyny pi lkarskiej 600,00
11.4       Turniej piłki siatkowej 798,00
11.5       Zakup mebli ogrodowych 1 000,00
11.6       Integracja mieszkańców połączona z obchodami Dnia Dziecka (profesjonalna firma) 2 500,00
11.7       Budowa przy boisku altany ogrodowej 7 300,00
12   SOŁECTWO ŚWIECIE NAD OSĄ, w tym: 38 637,00
12.1       Zakup kamienia na drogi 7 000,00
12.2       Zakup butów bojowych SKUTER 1 800,00
12.3       Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci 4 000,00
12.4       Dofinansowanie zespołu muzycznego "Rajskie Nutki"(zakup strojów,pulpitu,instr.muzycznych) 1 110,00
12.5       Zakup statuetek na V Przegląd TwórczościArtystycznej Seniorów 2 250,00
12.6       Zakup osprzętu do rowerów- sekcja kolarska 1 144,00
12.7       Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci 300,00
12.8       Poprawa estetyki wsi - zakup krzewów,sadzonek,kwiatów 1 000,00
12.9       Integracja połączona z obchodami Dnia Dziecka 500,00
    Wynajęcie sprzetu rozrywkowego PICOLAND 2 000,00
12.10       Warsztaty kulinarne 2 500,00
12.11       Dofinansowanie sekcji tenisa stołowego-zakup strojów,osprzętu 2 880,00
12.12       Doposażenie placu zabaw dla dzieci 12 153,00
13   SOŁECTWO WIDLICE, w tym: 18 118,00
13.1       Spotkanie integracyjne połączone z obchodami Dnia Dziecka 2 800,00
13.2       Zakup namiotu, ławek i stolików 1 900,00
13.3       Zakup regału do salki,farb,środka konserwującego ławki istoliki przy boisku wielofunkcyjnym 1 718,00
13.4       Zakup obuwia sportowego dla drużyny piłkarskiej   "BŁYSK" 1 500,00
13.5       Obchody 680 rocznicy powstania miejscowości połączone z festynem 1 500,00
13.7       Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci 200,00
13.8       Zakup i montaż altany biesiadnej oraz utwardzenie terenu i obsadzenie roślinnością przy boisku wielofunkcyjnym 8 500,00
Ogółem 281 852,00
w tym majątkowe 98 967,00