Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich logoZnalezione obrazy dla zapytania kujaw pomorze logoZnalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Rozpoczęły się prace  związane z Przebudową nawierzchni drogi gminnej  nr 041502C   w miejscowościach Rychnowo i Linowo.

 

Zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041502C w miejscowościach Rychnowo i Linowo" jest realizowane w ramach  działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji                w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej.

 Celem realizowanego zadania  jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę nawierzchni drogi gminnej                nr 041502C o długości 1,446 km w miejscowościach Rychnowo i Linowo.

 Wartość  dofinansowania wynosi 825 903,00 zł.

 Planowany termin zakończenia prac 15 wrzesień 2019 roku.

WIZYTA STUDYJNA "Przedsiębiorczość na wsi – nabywanie dobrych praktyk" - zdobądź wiedzę i umiejętności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

LGD "Vistula-Terra Culmensis" planuje przeprowadzić dwudniową wizytę studyjną na terenie województwa kujawsko - pomorskiego z zakresu animacji Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2023, działań na rzecz lokalnej społeczności i podmiotów działających i chcących działać na obszarze wdrażania LSR, w tym gównie nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Celem wizyty studyjnej jest wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie, nabywanie dobrych praktyk.

UCZESTNICY ZADANIA:

  • Organizacje pozarządowe, które prowadzą lub planują prowadzić działalność gospodarczą oraz/lub prowadzą lub planują prowadzić działania na rzecz przedsiębiorczości na wsi,
  • Osoby fizyczne, które planują założyć działalność gospodarczą, w tym szczególnie osoby, które złożyły wniosek w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD konkursy w ramach poddziałania 19.2,
  • Osoby prowadzące gospodarstwa rolne, planujące prowadzenie działalności pozarolniczej,
  • Osoby/podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie LGD „Vistula – Terra Culmensis”,
  • Inne podmioty działające lub planujące działania na rzecz przedsiębiorczości na wsi.

TERMINY I MIEJSCA WIZYT STUDYJNYCH:

Wizyta studyjna organizowana będzie w terminie:

  • 13 - 14.06.2019 r. 

REGULAMIN REKRUTACYJNY

LISTA REKRUTACYJNA

 

TERMIN rekrutacji:

  od 27 maja do 31 maja 2019 r. do godz. 13:00