Już 30 września 2017 r. (sobota) zapraszamy od 11:00 na Zamek w Golubiu - Dobrzyniu na wydarzenie pn. "Hubertus 2017".

Współorganizatorem i sponsorem tego wydarzenia jest Gmina Świecie nad Osą.

Czeka na Państwa mnóstwo atrakcji, w tym między innymi:

- pogoń za lisem,
- pokaz husarii,
- występy sygnalistów myśliwskich,
- pokaz psów rasowych myśliwskich,
- KONKURSY I ZABAWY DLA DZIECI,
- powożenie zaprzęgami konnymi,
- przysmaki myśliwego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Szanowni Państwo,

 

Euro Innowacje sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2017 r. wraz z Bydgoskim Domem Technika NOT oraz Powiatem Wąbrzeskim realizują wspólnie projekt partnerski,  w którym można zdobyć BEZZWROTNĄ DOTACJĘ  w wysokości do 46.200 zł na założenie działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (tj. niepracujących), które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, Grudziądzkiego, m. Grudziądz, Chełmińskiego, Toruńskiego, Golubsko – Dobrzyńskiego lub Rypińskiego ORAZ należą do jednej z poniższych grup:

 • kobiet,
 • osób o niskich kwalifikacjach (posiadających max. wykształcenie średnie).

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo
z Powiatów: Wąbrzeskiego, Grudziądzkiego, m. Grudziądz, Chełmińskiego, Toruńskiego, Golubsko – Dobrzyńskiego i Rypińskiego, powyżej 30 roku życia.

 

Kompleksowe wsparcie, o którym mowa powyżej to:

 • szkolenia i doradztwo z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • BEZZWROTNA DOTACJA do 24.600,00 zł. na zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 800,00 zł. miesięcznie jako wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Od 1 sierpnia do 29 września 2017r. prowadzona jest REKRUTACJA uczestników do wyżej wskazanego projektu. Aby zgłosić się do projektu wystarczy:

 • spełnić wyżej wskazane kryteria udziału w projekcie,
 • wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY (dostępy na stronach: euroinnowacje.com oraz stronie Powiatu Wąbrzeskiego) oraz złożyć go w 1 egzemplarzu w Biurze Projektu.

 

KONTAKT:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiecie Wąbrzeskim:

 

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Magdalena Madeja
tel. 0048 56 688 24 50 do 57 (wew. 134)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy !

 

                                                                                              Golub-Dobrzyń, 11 września 2017 r.

 

 Szanowni Państwo,

 

w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze firma TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Pracująca Mama”.

Nasz projekt skierowany jest do 46 niepracujących mieszkanek Grudziądza, powiatu grudziądzkiego lub golubsko–dobrzyńskiego w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad co najmniej jednym dzieckiem do lat 3
lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.

Ze względu na możliwe formy pomocy w projekcie wyróżnione są dwie grupy uczestniczek:

 • Kobiety powracające do pracy po  urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (w dniu przystąpienia do projektu są osobami pracującymi) – pomoc finansowa w formie dofinansowania opieki nad dzieckiem w wysokości maksymalnie 600,00 zł. miesięcznie na dziecko przez okres
  12 miesięcy.
 • Kobiety wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  (w dniu przystąpienia do projektu pozostające bez pracy, w tym także w trakcie urlopu wychowawczego) – pomoc finansowa formie dofinansowania opieki nad dzieckiem w wysokości maksymalnie 600,00 zł. miesięcznie na dziecko oraz obligatoryjne wsparcie aktywizacyjne.

 

Zapraszamy wszystkie Mamy, które myślą o powrocie na rynek pracy do uczestnictwa w projekcie „Pracująca Mama”.

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie http://www.top-projekt.eu/
lub pod numerami 669 330 036 lub  tel/fax 91 820 66 90 .

 

                                                                                 

                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                             Renata Krolopp

                                                                                                                                             Koordynator projektu