Golub-Dobrzyń, 11 września 2017 r.

 

 Szanowni Państwo,

 

w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze firma TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Pracująca Mama”.

Nasz projekt skierowany jest do 46 niepracujących mieszkanek Grudziądza, powiatu grudziądzkiego lub golubsko–dobrzyńskiego w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad co najmniej jednym dzieckiem do lat 3
lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.

Ze względu na możliwe formy pomocy w projekcie wyróżnione są dwie grupy uczestniczek:

  • Kobiety powracające do pracy po  urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (w dniu przystąpienia do projektu są osobami pracującymi) – pomoc finansowa w formie dofinansowania opieki nad dzieckiem w wysokości maksymalnie 600,00 zł. miesięcznie na dziecko przez okres
    12 miesięcy.
  • Kobiety wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
    (w dniu przystąpienia do projektu pozostające bez pracy, w tym także w trakcie urlopu wychowawczego) – pomoc finansowa formie dofinansowania opieki nad dzieckiem w wysokości maksymalnie 600,00 zł. miesięcznie na dziecko oraz obligatoryjne wsparcie aktywizacyjne.

 

Zapraszamy wszystkie Mamy, które myślą o powrocie na rynek pracy do uczestnictwa w projekcie „Pracująca Mama”.

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie http://www.top-projekt.eu/
lub pod numerami 669 330 036 lub  tel/fax 91 820 66 90 .

 

                                                                                 

                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                             Renata Krolopp

                                                                                                                                             Koordynator projektu

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię

(prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka

Piersi.


Grudziądz – 9 października


przy sklepie Kaufland, ul. Piłsudskiego 10


Świecie nad Osą – 9 października


przy Gminnym Ośrodku Kultury, Świecie nad Osą 112


cyfrowa technologia obrazowania