Świecie nad Osą, 01.08.2017 r.

 

Komunikat w sprawie zmiany terminu wydawania oraz składania wniosków (w wersji papierowej)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą informuje o przesunięciu  z dnia 01.08.2017 r. (wtorek) na dzień 07.08.2017 r. (poniedziałek) terminu wydawania oraz składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 z uwagi na brak druków wniosków  o ustalenie prawa do ww. świadczeń (z przyczyn niezależnych od tut. Ośrodka).

W przypadku dostępności wniosków przed wskazanym powyżej terminem zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani odrębnym komunikatem.

Przypominamy również, iż powyższe wnioski można składać:

  1. osobiście w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej,
  2. elektronicznie - przez Internet za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz profil zaufany,
  3. przesłać do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 należy składać w następujących terminach:

a) od 1 sierpnia 2017 r. – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
b) od 1 września 2017 r. – wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Informujemy ponadto, iż wydawanie wniosków na nowy okres zasiłkowy rozpocznie się również od 1 sierpnia 2017 r. z uwagi na trwające prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, który przewiduje zmiany w zakresie wzorów wniosków i załączników do tych wniosków. W przypadku dostępności nowych wzorów wniosków przed wskazanym powyżej terminem zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani odrębnym komunikatem.

 

Wniosek można złożyć:
1) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą,
2) przez systemy bankowości elektronicznej,
3) listownie,
4) przez Profil Zaufany (Profil Zaufany można założyć w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą - czas założenia Profilu - 5 min, czas złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze przez Internet - 5 min).

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form składania wniosków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych                   z systemami wsparcia rodzin informuje o zmianie terminu składania wniosków o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., okres zasiłkowy. Jak wynika ze zmian zawartych w ww. ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin osoby zainteresowane będą mogły składać powyższe wnioski od dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

Przypominamy jednocześnie, że 1 sierpnia 2017 r., to także data początku  składania wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500 +”   i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy   rozpoczynjący się 1 października 2017 r.

 

Powyższe wnioski można składać:

  1. osobiście w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej,
  2. przez Internet za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz profil zaufany,
  3. przesłać do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem Poczty Polskiej.