Co warto wiedzieć o e-Składce
Już od 1 stycznia 2018 r. płatnicy będą opłacali składki na wszystkie ubezpieczenia i fundusze jednym
przelewem na jeden rachunek, a funkcjonujące obecnie cztery konta bankowe przestaną być aktywne z końcem
bieżącego roku. Każdy płatnik otrzyma swój własny indywidualny numer rachunku, na który będzie przelewał
pieniądze do ZUS. Indywidualny numer rachunku składkowego będzie dużym uproszczeniem dla przedsiębiorców. Zamiast kilku
wpłat na różne rachunki bankowe płatnik będzie opłacał składki jednym, zwykłym przelewem na indywidualny
numer rachunku składkowego. Przedsiębiorca nie będzie musiał podawać w przelewie dodatkowych informacji,
które obecnie decydują o identyfikacji wpłaty: jak NIP, REGON, (a w przypadku jego braku PESEL, dowodu
osobistego czy paszportu). Wpłata zostanie proporcjonalnie podzielona na poszczególne
ubezpi
eczenia i fundusze począwszy od najstarszego zadłużenia. Przedsiębiorca nie będzie mógł opłacić
tylko bieżących składek, bez uregulowania zaległości, np. aby korzystać ze świadczeń chorobowych.
Wpłata najpierw pokryje zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Płatnicy, którzy mają zadłużenie w ZUS, mogą skorzystać
z układu ratalnego. Podpisanie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty do końca grudnia 2017 r.
oraz regulowanie należności gwarantuje, że wpłaty przekazywane po 1 stycznia 2018 r. będą rozliczane
na składki bieżące i na raty. Tym samym przedsiębiorca pozostanie w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym
i zachowa prawo do świadczeń. Jak poznać swój numer rachunku składkowego Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer
identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr). [cid:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.] W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości odnośnie autentyczności otrzymanej informacji, numer rachunku składkowego możesz potwierdzić w każdej placówce ZUS. Ważne: Informację o numerze swojego rachunku składkowego otrzymasz z ZUS pocztą. List dotrze do Ciebie, jeżeli mamy Twój aktualny adres. Jeśli Twoje dane są niepoprawne, skoryguj je jak najszybciej. Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie dostaniesz od nas informacji o numerze rachunku składkowego, koniecznie skontaktuj się z placówką ZUS albo z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00. Bez informacji o indywidualnym numerze rachunku składkowego nie opłacisz składek po 1 stycznia 2018 r. Obecnie obowiązujące 4 rachunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od 1 stycznia 2018 r. będą zamknięte.

Już 30 września 2017 r. (sobota) zapraszamy od 11:00 na Zamek w Golubiu - Dobrzyniu na wydarzenie pn. "Hubertus 2017".

Współorganizatorem i sponsorem tego wydarzenia jest Gmina Świecie nad Osą.

Czeka na Państwa mnóstwo atrakcji, w tym między innymi:

- pogoń za lisem,
- pokaz husarii,
- występy sygnalistów myśliwskich,
- pokaz psów rasowych myśliwskich,
- KONKURSY I ZABAWY DLA DZIECI,
- powożenie zaprzęgami konnymi,
- przysmaki myśliwego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Szanowni Państwo,

 

Euro Innowacje sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2017 r. wraz z Bydgoskim Domem Technika NOT oraz Powiatem Wąbrzeskim realizują wspólnie projekt partnerski,  w którym można zdobyć BEZZWROTNĄ DOTACJĘ  w wysokości do 46.200 zł na założenie działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (tj. niepracujących), które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, Grudziądzkiego, m. Grudziądz, Chełmińskiego, Toruńskiego, Golubsko – Dobrzyńskiego lub Rypińskiego ORAZ należą do jednej z poniższych grup:

  • kobiet,
  • osób o niskich kwalifikacjach (posiadających max. wykształcenie średnie).

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo
z Powiatów: Wąbrzeskiego, Grudziądzkiego, m. Grudziądz, Chełmińskiego, Toruńskiego, Golubsko – Dobrzyńskiego i Rypińskiego, powyżej 30 roku życia.

 

Kompleksowe wsparcie, o którym mowa powyżej to:

  • szkolenia i doradztwo z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
  • BEZZWROTNA DOTACJA do 24.600,00 zł. na zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • 800,00 zł. miesięcznie jako wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Od 1 sierpnia do 29 września 2017r. prowadzona jest REKRUTACJA uczestników do wyżej wskazanego projektu. Aby zgłosić się do projektu wystarczy:

  • spełnić wyżej wskazane kryteria udziału w projekcie,
  • wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY (dostępy na stronach: euroinnowacje.com oraz stronie Powiatu Wąbrzeskiego) oraz złożyć go w 1 egzemplarzu w Biurze Projektu.

 

KONTAKT:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiecie Wąbrzeskim:

 

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Magdalena Madeja
tel. 0048 56 688 24 50 do 57 (wew. 134)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy !