Energa-Operator SA informuje o planowanych wyłączeniach prądu w dniu 1.02.2018 r.:
 
Bursztynowo (1-6), Kitnówko (1), Białobłoty (1-4) - od 08:00 do 16:30
 
Linowo (Stacja Linowo Suszarnia) - od 08:00 do 16:30
 
Linowo (1-3, 7-10) - od 08:00 do 10:00 i od 12:00 do 16:30

                        Świecie nad Osą, 2018.01.23

  OGŁOSZENIE

                    W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczek, które pozwalają na realizację wielu inwestycji proekologicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej w Toruniu wdraża „Program Priorytetowy Słonecznik 2018 – 2019”, a także kontunuuje dofinansowanie części zadań proekologicznych na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.wfosigw.torun.pl/strona-339-slonecznik_2018_2019.html     

     Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wsparcia finansowego.

 

 

                                                                                                          Świecie nad Osą, 2018.01.23

 OGŁOSZENIE

 

                W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczek, które pozwalają na realizację wielu inwestycji proekologicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej w Toruniu wdraża „Program Priorytetowy Ekopiec 2018”, a także kontunuuje dofinansowanie części zadań proekologicznych na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

http://wfosigw.torun.pl/strona-340-ekopiec_2018.html


         Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wsparcia finansowego.

 

                                                                                                          Świecie nad Osą, 2018.01.23

 OGŁOSZENIE

             W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczek, które pozwalają na realizację wielu inwestycji proekologicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej w Toruniu wdraża „Program Priorytetowy Ekodom 2018”, a także kontunuuje dofinansowanie części zadań proekologicznych na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

http://wfosigw.torun.pl/strona-331-ekodom_2018.html 


         Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wsparcia finansowego. 

 

 

                                                                                                          Świecie nad Osą, 2018.01.23

  OGŁOSZENIE

          W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczek, które pozwalają na realizację wielu inwestycji proekologicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej w Toruniu wdraża „Program Priorytetowy Elektromobilność 2018”, a także kontunuuje dofinansowanie części zadań proekologicznych na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

http://wfosigw.torun.pl/strona-335-elektromobilnosc_2018.html  


         Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wsparcia finansowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017r. powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, proszę by właściciele gospodarstw rolnych u których wystąpiły podtopienia zgłosili się do Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą, pok. nr 10 do dnia 29.01.2018r.

 

Świecie nad Osą, dnia ………………..

……………………………………………..

Imię i nazwisko

 

……………………………………………..

Adres

 

……………………………………………….

nr telefonu

 

                                                                                                          Urząd Gminy

                                                                                                          w Świeciu nad Osą

 

 

Informuję, iż w związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r., na terenie mojego gospodarstwa rolnego wystąpiły podtopienia:

- powierzchnia podtopionych gruntów: …….......................……………

- areał, z którego nie zebrano plonów: ………........................………..

- główne uprawy, których zbioru nie dokonano: …………...............…..

- szacunkowa wartość nie zebranych plonów: …..................…………..

- areał, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych: .....................…………………..

- areał, na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych: ………......................………….

 

 

 

                                                                                               .........................................................

                                                                                                            Podpis Wnioskodawcy