Grudziądz, dn. 2017.02.02

ZAPROSZENIE

 

K-P ODR w Minikowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu oraz Urząd Gminy w Świeciu nad Osą -

zapraszają na szkolenie:

 

Temat : „Nawozy nowej generacji w uprawach rolniczych.

 

Szkolenie odbędzie się 13 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz. l O00   w sali GOK Świecie nad Osą.

Szkolenie przeprowadzi: mgr inż. Daniel Skubij - specjalista ds. nawożenia roślin Bardzo proszę o telefoniczne

potwierdzenie przybycia pod numerem tel: 564622582

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

UTYLIZACJA AZBESTU

– ogłoszenie naboru wniosków

 

W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania z zakresu usuwania azbestu na 2017 roku.

 

INFORMUJEMY,

 

o możliwości składania przez właścicieli nieruchomości wniosków do Gminy Świecie nad Osą. Dofinansowanie objęte są wyłącznie koszty demontażu, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

 

UWAGA !Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Warunki określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przewidują dofinansowanie przedsięwzięcia do 70 % jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 1000 zł za 1 Mg (1 tonę) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

 

Pozostałą kwotę 30 % dopłaca właściciel nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą, Pokój nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 roku(od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 15:30 i w piątki w godz. 07:00 – 13:00).

 

Projekt realizuje WFOŚiGW w Toruniu natomiast beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina Świecie nad Osą.

 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą w roku bieżącym realizowane.

 

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy, pokój nr 10 i na stronie internetowej: http://swiecienadosa.bip.gov.pl/ w zakładce AZBEST.

 

Załączniki

  azbest_oswiadcz.docx     pobierz
  OGŁOSZENIE azbest 2017.doc     pobierz
  WNIOSEKazbest 2017.doc     pobierz

Kampania „1% dla naszego regionu” po raz siódmy !!!

Od 2010 roku Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje kampanię pod nazwą "1% dla naszego regionu" - to już siódma edycja !

Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołany został zespół roboczy, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją kampanii "1% dla naszego regionu"

Zespoł składa się z przedstawicieli Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pracowników Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i wybranych w otwartych wyborach przedstawicieli NGO nie zrzeszonych w Sejmiku NGO.

Zespół ma już za sobą kilka spotkań, podczas których wypracowane zostały metody, w oparciu o które chcemy dotrzeć z kampanią do jak największej rzeszy podatników, którzy bardziej uświadomieni zadecydują o przekazaniu części swojego podatku na rzecz OPP z regionu kujawsko-pomorskiego.

Jednym z wspólnych przedsięwzięć jest kampania medialna w radiu PIK oraz druk i kolportaż plakatów oraz ulotek, które w ramach zleconego organizacji pozarządowej zadania publicznego zostały przygotowane i przekazane do powiatów i gmin województwa w celach informacyjnych.

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj

Lista OPP została zweryfikowana z listą ogólnopolską znajdującą się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wg stanu na dzień 16 stycznia 2017 r.

Z aktualną listą ogólnopolską można zapoznać się tutaj

Pamiętaj - możesz wspomóc organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim - nic Cię to nie kosztuje - nie zwlekaj i przekaż 1% na ich rzecz !

Spot emitowany w radiu PIK - posłuchaj