Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z kwoty emerytury lub renty – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potraceniu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, z uwzględnieniem kwot wolnych od potrąceń. Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega egzekucji.

Od 1 lipca 2017 r. nastąpiło zwiększenie kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji komorniczej na korzyść osób zainteresowanych tj. do 75% najniższej emerytury, czyli 750 zł. Do końca czerwca 2017 r. kwotą wolną od potrąceń i egzekucji komorniczej było 50% najniższej emerytury tj. 500 zł.

Nowe rozwiązanie służy zwiększeniu ochrony świadczeniobiorców przed negatywnymi skutkami postępowania egzekucyjnego. Podwyższona kwota wolna od egzekucji ma zastosowanie w przypadku potrącania z emerytury lub renty należności innych niż świadczenia alimentacyjne i stosuje się ją nie tylko do potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2017 r., ale również tych już trwających.

Podstawa prawna:                                                                          

  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2036)

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje,  że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017r. (M.P. z 2017r. poz. 634) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2017 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3300 zł.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 należy składać w następujących terminach:

a) od 1 sierpnia 2017 r. – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
b) od 1 września 2017 r. – wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Informujemy ponadto, iż wydawanie wniosków na nowy okres zasiłkowy rozpocznie się również od 1 sierpnia 2017 r. z uwagi na trwające prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, który przewiduje zmiany w zakresie wzorów wniosków i załączników do tych wniosków. W przypadku dostępności nowych wzorów wniosków przed wskazanym powyżej terminem zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani odrębnym komunikatem.

Każdego, kto chce uczcić pamięć Ks. Mirosława Gierko informujemy, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się wprowadzeniem trumny do kościoła parafialnego w Świeciu nad Osą w czwartek 29 czerwca 2017 r. o godz. 15.00. Następnie o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza święta, której przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Józef Szamocki. Czuwanie w kościele do 21.00.

Msza Święta pogrzebowa sprawowana będzie w piątek 30 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego.