Budowa strefowej przepompowni wody gospodarczo – bytowej wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi – w ramach zrealizowanego zadania powstała przepompownia wody gospodarczo – bytowej wraz oraz dwa zbiorniki retencyjne w miejscowości Rychnowo. Przepompownia wody zasila wodociągi w miejscowościach Linowo i Świecie nad Osą.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2013-2014. Koszt całkowity zadania wynosił 359.485,84 zł, w tym kwota dofinansowania: 220.004,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.