Adaptacja budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz ze zmianą użytkowania w miejscowości Partęczyny – w ramach zrealizowanego zadania wykonano następujące prace: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, dojścia i miejsca postojowe, przystosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych, wyposażenie obiektu.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2013. Koszt całkowity zadania wynosił 429.578,85 zł, w tym kwota dofinansowania: 212.874,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.