Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bursztynowo – w ramach zrealizowanego zadania powstało ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2014-2015. Koszt całkowity zadania wynosił 68.695,65 zł, w tym kwota dofinansowania: 32.456,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1./413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.