W związku z działaniami podjętymi przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w sprawie kontroli mających na celu
potwierdzenie, lub wykluczenie obecności zakazanej substancji-fipronil w jajach konsumpcyjnych oraz mięsie drobiowym, informuję.
Wyniki badań próbek urzędowych pobieranych w handlu detalicznym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wskazywały obecność fipronilu w jajach
konsumpcyjnych pozyskanych z poniżej wylistowanych ferm kur niosek towarowych (takim numerem oznakowane są jaja znajdujące się w obrocie –
stempel na skorupce):
2PL 14131317
3PL 14371323
3PL 30051328 K3
W związku z powyższym, Inspekcja Weterynaryjna w trybie natychmiastowym podjęła działania kontrolne na ww. fermach, zablokowała możliwość
wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych ferm do obrotu oraz sporządza listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i
zniszczenia.
W związku z tym, że stosowanie fipronilu na fermach kur niosek towarowych jest nielegalne, o fakcie obecności fipronilu w jajach pochodzących z ww.
ferm, zawiadomione zostaną organy ścigania.
dziękujemy
bezpośredni link do strony www


Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Toruniu zaprasza w dniach 11 - 15
września br. do naszych placówek na "Tydzień Przedsiębiorcy".

Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem "e-Składka - proste płatności z ZUS" nawiązując do wdrażanego od 1 stycznia 2018 r. ułatwienia dla płatników składek

czyli e-Składki. W jednym miejscu udostępniamy możliwość uzyskania wszelkich informacji związanych z nowym sposobem opłacania składek, prowadzeniem działalności gospodarczej,

a także skorzystania z licznych szkoleń oraz dyżurów eksperckich pracowników ZUS, Urzędów Skarbowych, Urzędów Miast. Więcej informacji pod linkiem: http://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy
http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/e-skladka Bożena Maria Wankiewicz Koordynator ds. Komunikacji Społecznej