Obwieszczenie

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 19 września 2016 roku

 

 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Świecie nad Osą nr XV/104/2016 z dnia 14 września 2016 roku Wójt Gminy Świecie

nad Osą informuje, że niezwłocznie przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą

na lata 2016 – 2023 jako dokumentu strategicznego określającego cele i działania w zakresie odnowy obszarów

wyznaczonych do rewitalizacji.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Świecie nad Osą

                                                                                                                     /-/ Ireneusz Maj