Rozpoczęły się prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce.
Wartość zadania wynosi 848.700,00 zł.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 763.745,13 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawcą zadania jest firma ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa.
Zadanie ujęte jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą.
Planowany termin zakończenia 15 wrzesień 2022 roku.