Drukuj

Zmiana systemu ogrzewania budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Karolewo, Kitnówko, Lisnówko i Rychnowo – w ramach zrealizowanego zadania zmieniono system ogrzewania czterech budynków świetlic wiejskich z elektrycznych pieców akumulacyjnych oraz pieców kaflowych na etażowe centralne ogrzewanie na paliwo stałe.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2013-2014. Koszt całkowity zadania wynosił 116.650,07 zł, w tym kwota dofinansowania: 61.705,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1./413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.