Drukuj

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu dachu i ścian budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Zostały wykonane prace wykończeniowe polegające na wykonaniu tynków wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie tynków i ścian, wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Ponadto zostały wyremontowane pomieszczenia dużej sali oraz Gminnego Centrum Informacji.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2012-2014. Koszt całkowity zadania wynosił 264.062,69 zł, w tym kwota dofinansowania: 143.830,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.