Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie nad Osą – zadanie 2 – w ramach zrealizowanego zadania wybudowano 72 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Rychnowo, Bursztynowo, Karolewo, Linowo. Lisnowo, Świecie nad Osą, Lisnówko, Kitnówko, Białobłoty, Partęczyny.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2012-2015. Koszt całkowity zadania wynosił 623.069,57 zł, w tym kwota dofinansowania: 381.566,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.