Organizacja cyklu imprez sportowych „Piłkarska Gmina” – w ramach zadania zostały zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą następujące imprezy sportowe:

- Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej;

- Halowy Turniej Piłki Nożnej "OLDBOY 2012";

- Turniej Piątek Piłkarskich;

- Turniej Piłki Nożnej Drużyn 7-osobowych;

- Świętojański Turniej Piłki Nożnej;

- Turniej Piłki Nożnej "OLDBOY 2012";

- Dożynkowy Turniej Piątek Piłkarskich;

- Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2011-2012. Koszt całkowity zadania wynosił 31.954,11 zł, w tym kwota dofinansowania: 14.315,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.