Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania wybudowano 107 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bursztynowo, Kitnówko, Linowo, Lisnowo, Lisnówko, Mędrzyce, Partęczyny, Rychnowo, Szarnoś, Świecie nad Osą. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. Koszt całkowity zadania wynosił 1.127.807,37 zł, w tym kwota dofinansowania: 678.820,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.