Drukuj

Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach: Bursztynowo, Rychnowo, Mędrzyce i Nowy Młyn – w ramach zrealizowanego zadania powstały cztery place zabaw dla dzieci w miejscowościach: Bursztynowo, Rychnowo, Mędrzyce i Nowy Młyn. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2011. Koszt całkowity zadania wynosił 123.837,38 zł, w tym kwota dofinansowania: 76.124,00 zł. Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1./413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.