Drukuj

Rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Karolewo, Szarnoś i Lisnowo – w ramach zrealizowanego zadania wybudowano 10,6 km sieci wodociągowej oraz 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2009-2010. Koszt całkowity zadania wynosił 2.268.404,75 zł, w tym kwota dofinansowania: 833.625,00 zł. Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.