Drukuj

Zagospodarowanie centrum wsi Świecie nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania zostało zagospodarowane centrum wsi w miejscowości Świecie nad Osą poprzez: utwardzenie terenu za budynkiem Urzędu Gminy i przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, utworzeniu miejsc postojowych, placu apelowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2007-2008. Koszt całkowity zadania wynosił 149.986,62 zł, w tym kwota dofinansowania: 97.552,00 zł.Projekt był współfinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.