Drukuj

Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku nad jeziorem w miejscowości Lisnowo i Szarnoś – w ramach zrealizowanego zadania została zagospodarowana plaża w miejscowości Lisnowo. Teren plaży został podzielony na trzy strefy: plaża z nowym i wyremontowanym starym pomostem oraz pole namiotowe (wyposażone w ławostoły, kosze na śmieci), plac zabaw dla najmłodszych (huśtawki, karuzela, sprężynowce) oraz zaplecze sanitarne, miejsca postojowe na rowery i samochody. Do plaży prowadzi utwardzona droga, która wcześniej miała nawierzchnię gruntową.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2012-2013. Koszt całkowity zadania wynosił 383.193,45 zł, w tym kwota dofinansowania: 264.808,48 zł.

Projekt był współfinansowany w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.