Obrona Cywilna

 

Serdecznie witam Państwa
na stronach Obrony Cywilnej,
Spraw obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu  Gminy Świecie nad Osą

A: Informacje w przypadku zagrożenia terrorystyczego:

PDF 1

PDF 2

 

Zapewnienie skutecznej ochrony (bezpieczeństwa) ludności  gminy w sytuacji klęski żywiołowej wymaga zintegrowanego wysiłku wszystkich organów administracji publicznej oraz innych podmiotów społecznych i gospodarczych realizujących zadania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Mimo wzrastającego poziomu zabezpieczeń człowiek nadal nie jest w stanie dokładnie przewidzieć rodzaju i rozmiaru wystąpienia potencjalnej klęski żywiołowej. Rozwój technologii sprawił, że dysponujemy wiedzą i środkami pozwalającymi przewidywać wystąpienie zagrożenia i jego potencjalne następstwa, z pewnym zastrzeżeniem, co do miejsca oraz skali kataklizmów. To z kolei oznacza, że możemy podjąć działania (reagowanie) zmierzające do ograniczania sytuacji wywołujących kryzys oraz minimalizowania (zmniejszania) jego skutków - zwłaszcza poprzez szeroko pojętą edukację i uświadamianie zagrożeń.. Warto w tym miejscu podkreślić, że niepożądanych dla człowieka skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej nie da się w pełni wyeliminować. Jeszcze bardziej zgubne jest bagatelizowanie skutków potencjalnych katastrof, co z kolei prowadzi do niepotrzebnych strat i ludzkich tragedii.

Zapraszam do odwiedzenia zakładek traktujących o zarządzaniu kryzysowym, problematyce obronnej, obrony cywilnej, powszechnej samoobrony ludności.

 Tą stronę traktuję jako swoistą formę komunikowania się z Państwem, przekazywania najważniejszych informacji bieżących, komunikatów, ostrzeżeń i zaleceń.