Drukuj

                                                                 Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław

                                                             Wielki Komorsk , ul. Warlubska 17

                                                     86-160 Warlubie

                                                        tel.:  52-33-26-534 , 504-937-665

                                                            REGON : 091233532, NIP: 559-100-44-16

BURSZTYNOWO

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIER

NIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

26

23

23

27

25

22

27

24

28

26

23

28

SZKŁO

25

 

 

26

 

 

26

 

 

25

 

 

PAPIER

 

 

29

 

 

28

 

 

27

 

 

20

TWORZYWA

SZTUCZNE

 I METALE

25

22

29

26

24

28

26

30

27

25

29

20

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

BIAŁOBŁOTY, KITNÓWKO, NOWY MŁYN

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIER

NIK

LIS

TOPAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

26

23

23

27

25

22

27

24

28

26

23

28

SZKŁO

 

22

 

 

24

 

 

30

 

 

29

 

PAPIER

 

 

29

 

 

28

 

 

27

 

 

20

TWORZYWA

 SZTUCZNE

 I METALE

25

22

29

26

24

28

26

30

27

25

29

20

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

PARTĘCZYNY , RYCHNOWO

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

 ZMIESZANE

19

16

16

20

18

15

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

18

 

 

19

 

 

19

 

 

18

 

 

PAPIER

 

 

22

 

 

21

 

 

20

 

 

14

TWORZYWA

 SZTUCZNE

I METALE

18

15

22

19

17

21

19

23

20

18

22

14

ODPADY

 BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

LINOWO

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

25

22

22

19

17

14

12

9

6

4

15

13

SZKŁO

 

15

 

 

17

 

 

23

 

 

22

 

PAPIER

 

 

22

 

 

21

 

 

20

 

 

14

TWORZYWA

 SZTUCZNE

 I METALE

18

15

22

19

17

21

19

23

20

18

22

14

ODPADY

 BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

LISNOWO , LISNOWO-ZAMEK , SZARNOŚ , LISNÓWKO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

12

9

9

13

11

8

13

10

14

12

9

14

SZKŁO

 

8

 

 

11

 

 

9

 

 

15

 

PAPIER

 

 

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

TWORZYWA

 SZTUCZNE

 I METALE

11

8

15

12

11

14

12

9

13

11

15

13

ODPADY BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15

,22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

KAROLEWO

 

 

 

RODZAJ

 ODPADÓW

STY

CZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIE

RNIK

LISTO

PAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

19

16

16

20

18

15

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

11

 

 

12

 

 

12

 

 

11

 

 

PAPIER

 

 

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

TWORZYWA

 SZTUCZNE

I METALE

11

8

15

12

11

14

12

9

13

11

15

13

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,

30

7,13

,20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

ŚWIECIE NAD OSĄ

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZER

WIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹDZIER

NIK

LISTO

PAD

GRUDZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

5

2

2

6

4

1

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

4

 

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

PAPIER

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

6

TWORZYWA

SZTUCZNE

I METALE

4

1

8

6

10

7

5

2

6

4

8

6

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,20,27

5,12,

18,25

1,8,15,

22,29

6,13,

20,27

3,10,17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

MĘDRZYCE , WIDLICE

 

 

 

RODZAJ

ODPADÓW

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIE

CIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIER

PIEŃ

WRZE

SIEŃ

PAŹ

DZIER

NIK

LIST

OPAD

GRU

DZIEŃ

ODPADY

ZMIESZANE

5

2

2

6

4

1

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

 

1

 

 

10

 

 

2

 

 

8

 

PAPIER

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

6

TWORZYWA SZTUCZNE

I METALE

4

1

8

6

10

7

5

2

6

4

8

6

ODPADY

BIODEGRA

DOWALNE

5,19

2,16

2,16,30

7,13,

20,27

5,12,

18,25

1,8,15

,22,29

6,13,

20,27

3,10,

17,

24,31

7,14,

21,28

12,26

9,23

7,21

 

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ