Obraz może zawierać: tekst

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Szarnosiu

 

W lipcu br. zakończono prace związane z budową świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szarnoś. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

Zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szarnoś zostało zrealizowane w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zrealizowanego zadania jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie miejsca integracji społecznej poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szarnoś.

Zadanie obejmowało w szczególności wykonanie robót budowlanych i robót dodatkowych, zagospodarowanie terenu, wyposażenie świetlicy wykonanie instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.

 

Wartość dofinansowania wynosi 499 582,00 zł.