08.06.2019 r. Zarząd LGD „Vistula – Terra Culmensis” zaprasza na III Piknik Militarny z LGD Vistula, Wielkie Lniska (gm. Grudziądz)

Zarząd LGD "Vistula - Terra Culmensis" serdecznie zaprasza na III PIKNIK MILITARNY, który odbędzie się:

08 CZERWCA br. od godz. 16.00 na terenie Fortu Wielka Księża Góra w Wielkich Lniskach - Gmina Grudziądz.

Piknik stanowi idealną okazję do spotkania z Lokalną Grupą Działania, do zapoznania się z zakresem działań realizowanych przez LGD, szczególnie w zakresie wdrażania założeń zaplanowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru LGD "Vistula – Terra Culmensis" na lata 2016 - 2023.

W programie m. in.:

  • 16.00 - 22.00:
    - zwiedzanie obiektu z przewodnikiem,
    - pokaz sprzętu militarnego,

          - przejażdżka pojazdami militarnymi,

          - atrakcje i animacje (gry i zabawy) dla uczestników w każdym wieku,

          - zabawa taneczna z DJ-em,
          - Mobilny Punkt Informacyjny nt. wdrażania LSR. 
       • 22:00 zakończenie.

 

Załączniki

  Deklaracja uczestni...mieniona.docx     pobierz
  Formularz rekrutacy...-wzór ok.doc     pobierz
  Oświadczenie o nie...awności.docx     pobierz
  zał. 3a Wzór Oswi...db. ost..docx     pobierz

Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich logoZnalezione obrazy dla zapytania kujaw pomorze logoZnalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Rozpoczęły się prace  związane z Przebudową nawierzchni drogi gminnej  nr 041502C   w miejscowościach Rychnowo i Linowo.

 

Zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041502C w miejscowościach Rychnowo i Linowo" jest realizowane w ramach  działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji                w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej.

 Celem realizowanego zadania  jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę nawierzchni drogi gminnej                nr 041502C o długości 1,446 km w miejscowościach Rychnowo i Linowo.

 Wartość  dofinansowania wynosi 825 903,00 zł.

 Planowany termin zakończenia prac 15 wrzesień 2019 roku.