ZAKOŃCZONO BUDOWĘ OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI LISNÓWKO I LINOWO

 

ZAKOŃCZONO I ODEBRANO INWESTYCJĘ BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH LISNÓWKO I LINOWO.

 W LINOWIE ZREALIZOWANO  OBIEKT W WARIANCIE ROZSZERZONYM, W RAMACH MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOKOPOLENIOWYM. W RAMACH ZADANIA POWSTAŁY TRZY STREFY AKTYWNOŚCI:

- SIŁOWNIA PLENEROWA ZAWIERACJĄCA 6 URZĄDZEŃ (ORBITREK, BIEGACZ, MOTYL, WIOŚLARZ, ROWER, NARCIARZ),

-STREFA RELAKSU, W RAMACH KTÓREJ WYKONANO STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO, STÓŁ DO GIER PLANSZOWYCH, MIEJSCE DO WYPOCZYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANA ZIELEŃ;

-STREFA ZABAW DLA DZIECI ZAWIERAJACA  5 URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNIOSŁA 336 956,13 ZŁ BRUTTO

W LISNÓWKU ZREALIZOWANO OBIEKT W WARIANCIE PODSTAWOWYM W RAMACH MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOKOPOLENIOWYM. W RAMACH ZADANIA POWSTAŁY DWIE STREFY AKTYWNOŚCI:

-STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI SIŁOWNIA PLENEROWA ZAWIERAJACA SZEŚĆ URZADZEŃ (ORBITREK, BIEGACZ, WIOŚLARZ, ROWER, NARCIARZ, DRABINKA Z PODCIĄGIEM),

-STREFA RELAKSU W SKAŁD KTÓREJ WCHODZI STÓŁ DO GRY W SZACHY, STÓŁ DO GRY W WARCABY, MIEJSCE DO WYPOCZYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANA ZIELEŃ.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNIOSŁA 41 660,10 ZŁ BRUTTO

 

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGARMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM-OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) - EDYCJA 2018, NA PODSTAWIE UMOWY O DOFINANSOWANIE NR 2018/0297/7453/SubA/DIS/OSA Z DNIA 7 SIERPNIA 2018 ROKU ZAWARTEJ POMIĘDZY MINISTREM SPORTU I TURYSTYKI A GMINĄ ŚWIECIE NAD OSĄ.

 

 

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 48 w Świeciu nad Osą.

Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 2/2019 Komisji Okręgowej Nr 48 w Świeciu nad Osą z dnia 5 lipca 2019 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 48 o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 48 w Świeciu nad Osą podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania, gdyż w terminie do 05.07.2019 roku zarejestrowano dwóch kandydatów, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

 

W dwumandatowym Okręgu Wyborczym nr 48 w Świeciu nad Osą członkami Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu grudziądzkiego zostali:

 

Pan Marek Zabroń, 49 lat, Karolewo 18.

 

Pan Roman Kalinowski, 56 lat, Lisnowo 49.

                                                                          

   Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

         w Świeciu nad Osą

                                                                           /-/ Piotr Rembecki

O g ł o s z e n i e

 

Informuję, że w roku bieżącym po raz kolejny organizowany jest konkurs pn.

                                    „ Piękna Zagroda”

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:

I etap gminny

II etap powiatowy

i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

  • „Najbardziej zadbana zagroda wiejska”,
  • „Najbardziej zadbana działka siedliskowa”.

Regulamin konkursu i karty zgłoszenia znajdują się u sołtysów i w Urzędzie Gminy, pok. Nr 10. Zwracam się z prośbą,

aby każda zainteresowana osoba zapoznała się z regulaminem konkursu i wypełniła kartę zgłoszenia.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy dostarczyć do Urzędu Gminy do dnia 20 sierpnia 2019 r.

Przypominam, że zgodnie z regulaminem laureaci pierwszych miejsc nie mogą brać udziału w 3 kolejnych edycjach konkursu.

Konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki zabudowy oraz warunków higieniczno- sanitarnych gospodarstw i działek siedliskowych.

         Serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału w w/w konkursie.

 

|-| Wójt Gminy Ireneusz Maj