Szanowni  Dyrektorzy ,

          Grono Pedagogiczne,     Pracownicy administracji  i obsługi  szkół Gminy Świeciu nad Osą         

 

Dzień Edukacji Narodowej jest tym dniem w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Odpowiedzialność za wychowanie i kształtowanie osobowości młodego człowieka spoczywa na różnych podmiotach,
Wśród tych podmiotów bardzo ważne miejsce zajmuje szkoła
 i nauczyciel, od którego w ogromnej mierze zależy czy wchodzący
w dorosłe życie młodzi ludzie będą umieli odnosić sukcesy i cieszyć się ze swoich osiągnięć.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej  społeczności szkolnej: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców. Dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz szkół w Gminie Świecie nad Osą.

Życzę, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin i całej społeczności Gminy Świecie nad Osą.

 

         Wójt Gminy

  Ireneusz Stefan Maj

 

Świecie nad Osą, 14 października 2021 r.