Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Zyty Nowak

Byłej Radnej Rady Gminy Świecie nad Osą w kadencji 1990-1998

oraz

Byłej Sołtys sołectwa Lisnowo w latach 1990-1998

Najbliższej rodzinie serdeczne wyrazy współczucia

składają:

Wójt Gminy Świecie nad Osą,

Przewodniczący i Rada Gminy Świecie nad Osą,

pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.