Drukuj

 

Zrealizowano zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041502C w miejscowościach Rychnowo i Linowo.

 

26 czerwca 2019 roku dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji przedsięwzięcie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041502C w miejscowościach Rychnowo i Linowo". Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem                          lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej.

Celem zrealizowanego zadania  jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę nawierzchni drogi gminnej  nr 041502C o długości 1,446 km w miejscowościach Rychnowo i Linowo.

 

 Wartość  dofinansowania po zawartym aneksie wynosi 806 592,00 zł.