Świecie nad Osą, 7.08.2019 r.


 

O G Ł O S Z E N I E


 

W związku z wystąpieniem niedoboru wody na terenie Gminy Świecie nad

Osą w miesiącu lipiec 2019 roku informuje, że Gmina Świecie nad Osą

zaliczona została do gmin objętych suszą. Wójt Gminy Świecie nad Osą

informuje,że gospodarstwa w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych

proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Po uzyskaniu

odpowiedzi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. powołania komisji,

złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołu strat.

 

Rodzaje upraw, które kwalifikują się na chwilę obecną do szacowania

strat to: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy

owocowe, rośliny strączkowe na kategorii gleby I.

 

I – Bardzo lekka, grupa granulometryczna:

piasek luźny – pl
piasek luźny pylasty – plp
piasek słabo gliniasty – ps
piasek słabo gliniasty pylasty -psp

W przypadku wystąpienia szkód w uprawach innych niż w/w

oraz uwzględnieniem w dalszych raportach IUNG pozostałych roślin,

obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie oraz uzupełnienie wniosku o pozostałe straty.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą - Referat

Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Promocji od poniedziałku

do czwartku w godz. 700 – 1530, oraz piątki w godz. 700 - 1300 do dnia

23 sierpnia 2019 roku.

Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą

oraz na stronie internetowej http://www.swiecienadosa.pl/


http://swiecienadosa.bip.gov.pl/


 


 

Wójt Gminy Świecie nad Osą


/-/ Ireneusz Maj

 

 

Załączniki

  wniosek susza.docx     pobierz