Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" wraz z Wójtem Gminy Grudziądz - Panem Andrzejem Rodziewiczem zapraszają na forum producentów rolnych osoby działające lub chcące działać na rzecz promocji i dystrybucji produktów rolnych, produktów lokalnych i tradycyjnych - dowiedz się więcej http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/378-forum-producentow-rolnych-partnerska-inicjatywa-na-rzecz-rozowju-obszarow-wiejskich