Informujemy, że Gmina Świecie nad Osą planuje przystąpić do projektu realizowanego
w ramach RPO WK-P, Działanie 3.1 – Odnawialne źródła energii. Projekt jest skierowany
do mieszkańców gminy i obejmuje budowę lub modernizację mikroinstalacji (kocioł na pellet, instalacja fotowoltaiczna, powietrzna pompa ciepła do c.w.u., kolektory słoneczne). Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej w sekretariacie UG lub na stronie internetowej gminy.

  Ankieta odnawialne ...a energii.jpg 214,7 KB (jpg)   pobierz
  Ankieta odnawialne ...a energii.pdf 97,9 KB (pdf)   pobierz

Gmina przystąpi do projektu, gdy chęć udziału wyrazi od 50 do 100 właścicieli gospodarstw domowych. Termin przyjmowania zgłoszeń – 27.09.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy.