INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - Program dofinansowania do 50% inwestycji
 
Wójt Gminy Świecie nad Osą zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet do 50% wartości inwestycji. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji, mechanizm rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunki uczestnictwa w programie.
 
Termin i miejsce spotkania informacyjnego:
 
Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą
Wtorek, 18.09.2018 r., godzina 19:00