Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

W lipcu br. zakończono prace związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w miejscowości Widlice” zostało zrealizowane w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek do przyznanie pomocy na realizację operacji został złożony poprzez Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Celem realizowanego zadania jest poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2023 r. poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w miejscowości Widlice.

Wartość dofinansowania wynosi 150 228,00 zł.