Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu informuje, że w dniu 16.04.2018 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą WARUNKOWĄ przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Partęczynach.
Woda z ww. wodociągu jest zdatna do spożycia PO PRZEGOTOWANIU.
Nieprzegotowana nadaje się do kąpieli (pod warunkiem unikania jej połykania), do prania odzieży oraz do celów gospodarczych.
Kolejnym komunikatem zawiadomimy o zmianie jakości wody. + ZAŁĄCZONY KOMUNIKAT