OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą w związku z wystąpieniem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego fali mrozów, prosi o zgłaszanie szkód wywołanych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie Gminy Świecie nad Osą.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla komisji powołanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego szkody w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja wymagające zaorania lub ponownego obsiewu, ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisje, jednak nie wyżej niż 50% plonu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Promocji (pok. nr 10) w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:00 – 15:00, wtorki w godz. 7:00 – 17:00 oraz piątki w godz. 7:00 - 13:00 do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą

 

  Wniosek_ujemne_skut...zimowania.doc     pobierz