Energa-Operator S.A. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:
 
9.03.2018 r. 13:00 - 15:00
 
Stacje Linowo 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, Linowo Kurniki