Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego (w przypadku nieobecności Sołtysa).
  3. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2017 rok:
  4. sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego w roku 2017,
  5. omówienie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.
  6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
  7. Omówienie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
  8. Zakończenie zebrania.

L.p.

Sołectwo

Data i godzina

Miejsce

Przedstawiciel Gminy

Pracownik odpowiedzialny za obsługę i organizację

1

Rychnowo

05.02.2018

10:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Marta Bochen

2

Lisnówko

05.02.2018

14:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Ismena Bednarska

3

Partęczyny

06.02.2018

10:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Dorota Indyka

4

Bursztynowo

06.02.2018

14:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Magdalena Polińska

5

Szarnoś

06.02.2018

16:00

Biuro Stadniny Koni

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Katarzyna Krogulska

6

Białobłoty

07.02.2018

11:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Halina Sobolewska

7

Mędrzyce

07.02.2018

16:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Mirosława Wojciechowska

8

Karolewo

08.02.2018

11:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Bożena Maj

9

Linowo

08.02.2018

18:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Ewelina Wiśniewska

10

Lisnowo

12.02.2018

18:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Grażyna Klimek

11

Kitnówko – Nowy Młyn

13.02.2018

19:00

Świetlica wiejska

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Wioletta Walter

12

Widlice

14.02.2018

18:00

Świetlica Stadniny Koni

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Marek Lewandowski

13

Świecie nad Osą

15.02.2018

18:00

Gminny Ośrodek Kultury

Wójt lub Zastępca

Skarbnik

Grzegorz Szmidt