Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału
w konsultacjach społecznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są obecnie opracowywane
dla kolejnych obszarów naszej Gminy.

         Chcemy, ażeby mieszkańcy Gminy Świecie nad Osą mieli swój udział w kształtowaniu przestrzeni i włączyli się w proces opracowania planów miejscowych. Dzięki odpowiednim zapisom w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego możemy zadbać o właściwy rozwój przestrzenny Naszych miejscowości. Możemy też ustalić, gdzie będą budynki mieszkalne, a gdzie usługowe, o jakiej wysokości budynki będą mogły powstać, którędy zostanie poprowadzona infrastruktura, a także zadbać o lokalne parki, skwery i zabytki.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa punkty konsultacyjne
oraz dwa spotkania otwarte, w których przy kawie i ciastku uzyskacie Państwo informacje na temat opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz będziecie mieli możliwość składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla dzieci przygotowaliśmy kącik do rysowania.

Punkty konsultacyjne będą prowadzone przy świetlicach wiejskich
w miejscowościach:

Rychnowo: 18 grudnia 2017 r. w godz. 8.00 – 12.00

Partęczyny: 18 grudnia 2017 r. w godz. 13.00 – 17.00

Lisnówko: 19 grudnia 2017 r. w godz. 8.00 – 12.00

Lisnowo: 19 grudnia 2017 r. w godz. 13.00 – 17.00

Bursztynowo: 20 grudnia 2017 r. w godz. 8.00 – 12.00

         Spotkania otwarte:

Świetlica wiejska w Bursztynowie: 21 grudnia 2017 r. godz. 12.00 – 15.00

Świetlica wiejska w Lisnowie: 21 grudnia 2017 r. godz. 16.00 – 19.00

 

 

Podczas konsultacji zostanie przeprowadzone badanie ankietowe.

Formularz ankiety dostępny jest na naszej stronie internetowej -

kafelek „Konsultacje Społeczne Gmina Świecie nad Osą”.

Ankiety dostępne są także w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą,

w szkołach, w sklepach, w punktach konsultacyjnych oraz u sołtysów.

 

Zapraszamy także do odwiedzenia zakładki / kafelka „Konsultacje Społeczne Gmina Świecie nad Osą”,

gdzie znajduje się mapa interaktywna,

na której są zamieszczone plany w formie graficznej z możliwością wnoszenia uwag.