Wójt Gminy Świecie nad Osą przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Świecie nad Osą na lata 2017 – 2027”

Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców Gminy Świecie nad Osą opinii, wniesienie ewentualnych uwag i propozycji.

 

Konsultacje odbędą się od 20 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r.

 • Zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 1 grudnia 2017 r.,
  o godz. 10.00, w pokoju nr 15 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą.

 

Szczegóły:   http://swiecienadosa.bip.gov.pl/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-97-2017-z-dnia-17-11-2017-r.html

 

 

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Deręgowska, tel. 56 466 19 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

                                                                 

 

 

 Zarządzenie Nr 97/2017

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 17 listopada 2017 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Świecie nad Osą na lata 2017 – 2027”.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), §1 ust. 1 i §4 ust. 1 Uchwały
Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Świecie nad Osą (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 4 lipca2017 r. poz. 2789) oraz art. 16b ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z   2017 r. poz.1769 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 • 1

Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Świecie nad Osą konsultacje społeczne dotyczące dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Świecie nad Osą na lata 2017 – 2027”, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 • 2

Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie od mieszkańców Gminy Świecie nad Osą opinii, wniesienie ewentualnych uwag i propozycji.

 • 3

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Świecie nad Osą.

 • 4

Konsultacje odbędą się od 20 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r.

 • 5

Konsultacje odbędą się:

 1. W formie pisemnej – uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, w formie pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 2, 86-341 Świecie nad Osą oraz w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 20 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r.
 2. W formie spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 1 grudnia 2017 r.,
  o godz. 10.00, w pokoju nr 15 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą.
 • 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą.

 • 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Świecie nad Osą, 20.11.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH

 
Dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Świecie nad Osą na lata 2017 – 2027”

Informuję, iż w dniach od 20 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. na terenie Gminy Świecie nad Osą odbędą się konsultacje projektu Strategia Rozwiązywania Problemów  Społecznych na terenie Gminy Świecie nad Osą na lata 2017 – 2027”

Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców Gminy Świecie nad Osą opinii, wniesienie ewentualnych uwag i propozycji.

 Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

 1. w formie pisemnej – uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji (dostępnym
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Świecie nad Osą) w formie pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą oraz w formie elektronicznej (formularz dostępny jest na stronie www.swiecienadosa.bip.gov.pl w zakładce Konsultacje społeczne)

na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w dniach od 20 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r.

 1. w formie spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 1 grudnia 2017 r.,
  o godz. 10.00, w pokoju nr 15 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą.

 

 Sprawę prowadzi:

Małgorzata Deręgowska, tel. 56 466 19 51  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 


 

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

konsultacji społecznych dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów  Społecznych na terenie Gminy Świecie nad Osą na lata 2017 – 2027”

 

 

Świecie nad Osą, dnia …………….……………2017 r.

 

 

DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Imię i nazwisko:         …………………………………………………………………………

Nazwa organizacji:    …………………………………………………………………………

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………….

Telefon/ e-mail:         …………………………………………………………………………

 

 Uwagi dotyczące dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów  Społecznych na terenie Gminy Świecie nad Osą na lata 2017 – 2027”

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zbieranych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu programu współpracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

                       

 

 

 

               ………………………………………………………………

                                  czytelny podpis