OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU W 2016 ROKU

Osiągnięte przez Gminę Świecie nad Osą

oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy

z właścicielami nieruchomości w 2016 roku wymagane poziomy recyklingu, do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywane do składowania.

ograniczenia masy

odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania

(%)

Poziom recyklingu i

przygotowania do ponownego

użycia następujących frakcji

odpadów komunalnych:

papieru, metali, tworzyw

sztucznych i szkła (%)

Poziom recyklingu,

przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi

metodami innych niż

niebezpieczne odpadów

budowlanych i rozbiórkowych

Dopuszczalny max. poziom 45 %

Dopuszczalny min. poziom 18 %

Dopuszczalny min. poziom 42 %

6,2 %

17,49 %

100 %

 

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU W 2015 ROKU

Osiągnięte przez Gminę Świecie nad Osą

oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy

z właścicielami nieruchomości w 2016 roku wymagane poziomy recyklingu, do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywane do składowania.

ograniczenia masy

odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania

(%)

Poziom recyklingu i

przygotowania do ponownego

użycia następujących frakcji

odpadów komunalnych:

papieru, metali, tworzyw

sztucznych i szkła (%)

Poziom recyklingu,

przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi

metodami innych niż

niebezpieczne odpadów

budowlanych i rozbiórkowych

Dopuszczalny max. poziom 50 %

Dopuszczalny min. poziom 16 %

Dopuszczalny min. poziom 40 %

44,18 %

28,09 %

100 %

 

 

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU W 2014 ROKU

 

Osiągnięte przez Gminę Świecie nad Osą

oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy

z właścicielami nieruchomości w 2016 roku wymagane poziomy recyklingu, do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywane do składowania.

ograniczenia masy

odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania

(%)

Poziom recyklingu i

przygotowania do ponownego

użycia następujących frakcji

odpadów komunalnych:

papieru, metali, tworzyw

sztucznych i szkła (%)

Poziom recyklingu,

przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi

metodami innych niż

niebezpieczne odpadów

budowlanych i rozbiórkowych

Dopuszczalny max. poziom 50 %

Dopuszczalny min. poziom 14 %

Dopuszczalny min. poziom 38 %

1,16%

25,81%

100 %